Vernieuwing Sterrenkwartier Hoog

Gemeente Nissewaard en Maasdelta Groep hebben beiden de intentie uitgesproken om gezamenlijk de wijk Sterrenkwartier Hoog te herstructureren. Dat houdt in dat een groot aantal woningen de komende jaren wordt gesloopt en nieuwbouwwoningen daarvoor in de plaats terugkomen. Dit vindt in vier fases plaats.

Om de wijk te verbeteren zijn er grote ingrepen nodig. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit brengt met zich mee dat mensen er vaak maar kort wonen. Bovendien komt uit de leefbaarheidsonderzoeken naar voren dat de wijk Sterrenkwartier Hoog door de bewoners steeds minder positief wordt ervaren.